Prioriter medarbejdergoderne – en afgørende investering

Dine medarbejdere er tandhjulene i hele maskinrummet. Uden dem er der ret beset ingen virksomhed. Af denne (og mange flere) grund(e) bør du derfor kraftigt overveje at investere i dine medarbejdere, så meget som økonomien tillader det. Medarbejdergoder er ikke en ren udgiftspost, men også noget, der bidrager til at skabe mere motiverede og glade medarbejdere.

Og føler dine ansatte, at du som leder sætter pris på dem, øger du sandsynligheden for, at de vil knokle endnu mere for dig. Selv hvis det ikke er tilfældet, er en god og sund arbejdsplads sin vægt værd i guld – både over for potentielle nye medarbejdere og den eksisterende stab. Ja, det er faktisk en forudsætning for at kunne have en velfungerende forretning. 

Do or die

Det er måske sat på spidsen, men min klare overbevisning er, at dagene, hvor medarbejdere blev set som en økonomisk udgift og ikke et aktiv, er talte. De virksomheder, der ikke investerer i deres medarbejdere og spinker og sparer, vil før eller siden kunne mærke konsekvenserne af det. Dermed ikke sagt, at du skal ødsle hele overskuddet væk på frynsegoder. Nej, se det som en langsigtet investering, der giver afkast i form af medarbejderglæde, god omtale og motivation. Det kan man ikke sætte en for høj pris på.

Vi er selv i vores virksomhed gode til at fejre store og små succeser, ligesom der selvfølgelig er årlige, tilbagevendende arrangementer som for eksempel vores firmafest Århus, hvor vi turnerer i Smilets By og dens natteliv efter en hyggelig aften i Turbinehallen med alle kollegerne. Vi skal ikke røre en finger. Det står folkene bag for. Vi skal blot godkende oplægget og så møde op, tage for os af retterne, nyde underholdningen og sige tak for en god aften. Og så betale regningen, der i øvrigt er mere end overkommelig. Store anbefalinger herfra.